Este sitio web utiliza cookies, además de servir para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios y mejorar su experiencia de como usuario. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies pulsando aquí.
Entendido
Iniciar búsqueda
Cerrar
RAFAEL BENAVENT

Plàstics submarins: L´aprenentatge per competències bàsiques

Docente y delegado de Educación del sindicato CSIF
- 22/06/2019
Rafael Benavent Rafael Benavent
El treball per competències, a banda de ser prescriptiu pels actuals textos legislatius bàsics que regulen els diferents aprenentatges en tot l'Estat espanyol, té una justificació basada en la necessitat pròpia dels Estats membres de la UE de formar ciudatans per a la societat actual. 
En aquet sentit, es considera necessari que els sistemes educatius pugen agarantir que les persones aconsegueixin un ple desenvolupament personal, social i professional perquè els resulte possible adaptarse millor a les demandes d'un món globalitzat i canviant. 
En aquest article es posen en pràctica aqueste competències bàsiques per a l'aplicació a l'aula. Una vessant pràctica de les competències que s'exemplifica mitajant la realització d'una activitat, en concret, una activitat per concienciar sobre la problemàtica mediambiental dels plàstics. 
Cal assenyalar que aquesta exemplificació es du a terme per a un nivel de primer d'ESO. Tanmateix, dir que és indiferent la matèria des de la qual es podria fer, atés què els continguts treballats es centren en les competències bàsiques i no en els continguts de cadascuna de les materies establides a l'actual currículum valencià per als ensenyaments mitjans, el Decret 51/2018 (DOCV 8.282).
En Espanya es varen incorporar per primera vegada les competències bàsiques al sistema educatiu no universitari en la Llei Orgànica 2/2006 (la LOE). L'esmentada llei promulgava ja la necessitat de les competències bàsiques davant la necessitat d'incloure en els aprenentatges, entre altres, una major cohesió social i un aprenentatge permanent al llarg de la vida. 
Però és en la segon implantació de les competències bàsiques on s'accentúa tant la seua necessitat com la forma de posar-les en pràctica. L'actual llei d'educació, la Llei Orgànica 8/2013 (la LOMQE), va posar un major èmfasi en les competències al establir l'obligatorietat del Ministeri d'Educació i les diferents Autonomies d'integrar-les en el currículum d'una forma clara. 
En primer lloc, descrivint la relació entre objectius i competències per als aprenentatges; per a que d'aquesta forma s'agarantiria que la consecució dels objectius comporte l'aconseguement de les competències. I en segon lloc, amb la finalitat que s'aconsegueixen, es varen introduïr conjuntament amb els criteris d'avaluació els estàndards d'aprenentatge avaluables.
La ampliació d'objectius i criteris d'avaluació que porta a terme la LOE davant la LOMQUE, posa de manifest l'especial atenció i importància que ténen les competències bàsiques en tots els aprenentatges que es desenvolupen actualment en les aules. En conseqüència, es duen a terme les set competències definides pel Ministeri d'Educació a l'Ordre ECD/65/2015: lingüística, matemàtica i cientifico-tècnica, ditigal, aprendre a aprednre, social i cívica, sentit d'iniciativa i esperit emprenedor i, finalment, conciència i expressions culturals. 
Cada competència integra de manera inseparable uns continguts: conceptuals, procedimentals i actitudinals. Així, cada competència bàsica tindrà conceptes (saber: dades, fets, teories, etc.) , procediments (saber fer: acció física i mental) i actituts (saber ser: actitus i valors). Següidament veiem cóm es van treballant algunes de les esmentades competències al llarg de l'activitat escolar que ocupa aquest article.
Treballem la competencia lingüística introduïnt vocabulari específic, llegint textos relacionats amb la temàtica que ens ocupa i escrivint frases que sintetitzen les idees del que volem representar. 
Per a la qual cosa, s'explica la problemàtica mediambiental amb una projecció d'un video, i després els alumnes busquen informació sobre aquesta temática a internet. En acabar la recerca, es preparen un conjunt de frases resum al voltant del problema mediambiental que tractem. D'aquestes construccions llingüistiques, es sel·leccionen les que posarem al mural. Per tant, treballem la competencia llingüistica ampliant el ventall de paraules relacionades amb la temàtica i elaborem frases que sintetitzen els continguts (recordem que és un primer d'ESO) per assolir aquesta competencia.
La competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia es treballa mitjançant les xifres d'afectació que la contaminació pels plàstics suposa als sistemes biològics del nostre planeta (percentatges, xifres grans, decimals, etc). D'aquesta manera, amb les xifres de l'impacte mediambiental, l'alumnat s'asabenta de les dimensions del problema sobre els ecosistemes i els éssers vius que estem deteriorant i cal preservar.
Es posa en pràctica la competència digital a l'hora de buscar informació al voltant de la problemàtica que ens ocupa. Açò comporta la correcta utilització dels navegadors de internet per aconseguir la informació, gestionar-la i emmagatzemar-la degudament.
 La recerca d'aquesta informació digital suposarà l'acces a diferents formats: video, imatge i textos escrits sobre la temàtica que estem treballant. Igualment, aquesta recerca suposa un anàlisi i interpretació d'allò que s'obté, aprenent d'aquesta forma a ser crítics en tot el que es troba a internet i a avaluar els continguts que després ens serviran.
L'aprendre a aprendre és una competència fonamental per a l'aprenentatge permanent al llarg de la vida. En aquest sentit, durant la realització de les tasques de l'activitat es deixa a l'alumanat, una vegada explicada cada tasca, a que s'organitze perquè s'inicie a realitzarla. 
Es posa en pràctica aquesta competència en totes les tasques del projecte. És posada en pràctica en la mesura que l'alumne va concretant, per a les diferents tasques, una sèrie d'estrategies de planficiació i destreses pròpies per a poder realitzar-les. Font de motivació que farà que es senta protagonista del procés d'aprentatge i arrive als objectius proposats en cada tasca.
La competència social i cívica es treballa especialment en les activitats de treball en equip. La qual cosa implica una correcta communicació entre ells, tindre respecte tant als companys com a les normes establides, el mostrar tolerància a les diferents formes de realitzar les tasques i opinions dels companys. 
Tanmateix, a l'hora de recollir els materials utilitzats o netejar el sòl, es fomenta la igualtat per fer-ho perquè no hi haja cap tipus de discriminació. Més específics d'aquest projecte és treballar aquesta competència veient alguns comportamentes poc respectuosos, com per exemple deixar el pati brut. 
En una eixida a pati per recollir plàstics per al mural, podem comprovar com queda tots els dies després de l'esmorçar i la gran quantitat de plàstics que tirem.
A tall de cloenda, cal assenyalar que les competències bàsiques són un element fonamental en el currículum. Aquestes, integrades en els objectius afavoreixen el desenvolupament competencial de l'alumne i l'ajuden a que aquest prenga un paper més actiu i autònom, font de motivació i interés per l'aprenentatge.

Categorías de la noticia

Otras noticias en Opinión

Viñeta publicada en Elperiodicodeaqui.com
Licenciado en Derecho. Especialista en Derecho del Consumo

Otras noticias en sucesos

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una unidad del SAMU, si bien solo ha podido confirmar el fallecimiento del conductor
El cuerpo había sido avistado por una embarcación recreativa a dos millas náuticas de la Urbanización Oliva Nova , en la provincia de València
Comparte la noticia
Eventos y digitales valencianos, S.L. Todos los derechos reservados
-


Otros productos de Eventos y digitales valencianos, S.L.