NULES
Nules convoca el I Concurs de Relat Curt '8 de març: Dia Internacional de la Dona'
Pot participar-hi de manera individual qualsevol persona major d’edat, de qualsevol nacionalitat i lloc de residència
REDACCIÓ - 25/02/2016
Pie de foto
Pie de foto
La Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Nules, dirigida per Antonio Romero, vol unir-se a la celebració anual del Dia Internacional de la Dona amb la realització de diverses activitats, entre les quals es troba la convocatòria del primer concurs literari de relat commemoratiu del Dia Internacional de la Dona. I és que el 8 de març és símbol i referent de la lluita de les dones de tot el món per la real i efectiva igualtat de drets entre dones i homes. Així, "se seleccionarà el relat que millor expresse la temàtica del Dia Internacional de la Dona per al pròxim mes de març del 2016", en paraules de Romero. En aquest cas pot participar-hi de manera individual qualsevol persona major d'edat, de qualsevol nacionalitat i lloc de residència. Pot participar-hi també de manera individual qualsevol persona menor d'edat amb l'autorització signada pel pare, la mare o el tutor, que s'adjuntarà al relat. Premis Es lliuraran primer i segon premi amb imports de 200 i 150 euros respectivament, a més d'un diploma a cadascuna de les tres persones guanyadores dels premis, als quals poden optar tots els relats presentats, tant en valencià com en castellà. A més, s'estableix un premi especial, de 150 euros i diploma, destinat a destacar el millor relat en valencià, que té com a objectiu impulsar la redacció en aquesta llengua. Dins de les condicions, cada participant pot presentar un màxim de dos relats. Les obres han de ser propietat de qui les presenta, originals i inèdites en tota la seua extensió, i no s'acceptaran obres que hagen sigut presentades a cap altre concurs pendent de resolució o premiades amb anterioritat. Les obres tampoc poden estar compromeses amb cap editorial. La temàtica dels relats és lliure, sempre que siga representatiu i estiga relacionat amb la data que es commemora, al voltant de les dones, i les obres s'han de presentar mecanografiades, amb lletra Times New Roman o Arial de mida 12 i amb interlineat doble, impreses en paper DIN A4 per una sola cara, amb una extensió mínima tres pàgines i màxima de set pàgines, i poden estar escrites, indistintament, en valencià o en castellà. Per acabar, les obres s'han de presentar sense signar; seran anònimes per al jurat fins després de la seua deliberació, i el termini de presentació de les obres comença el 19 de gener i finalitza el 3 de març del 2016. Els treballs han d'enviar-se a l'adreça electrònica: igualtat@nules.es. En un altre document s'ha d'adjuntar la fitxa d'inscripció, amb les dades i l'acceptació de les bases, degudament omplida i que es troba en l'annex II d'aquest document, i en un últim document una fotocòpia del DNI o document equivalent escanejat.