FOIOS
Foios aprova uns pressuposts per a 2018 "més sostenibles i participatius"
Des del primer minut el govern municipal li ha donat molta importància a l’aprovació de pressuposts anuals i en temps suficient perquè despleguen els seus efectes durant tot l’exercici
REDACCIÓN - 28/12/2017
Ple d
Ple d"aprovació de pressupostos de Foios.

Este dimecres l'Ajuntament de Foios aprovà els comptes municipals per al 2018 amb els set vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció dels dos regidors no adscrits i els vots en contra dels quatre membres del Partit Popular. És el tercer any consecutiu d'aprovació de pressuposts, circumstància que no té precedents en el govern municipal, ni tan sols en èpoques de majories absolutes. Des del primer minut el govern municipal li ha donat molta importància a l'aprovació de pressuposts anuals i en temps suficient perquè despleguen els seus efectes durant tot l'exercici.

NOU CICLE

Així com els pressuposts del 2016 i del 2017 varen servir per posar fre al descontrol i arbitrarietat, anivellar ingressos i despesa i pagar la factura del passat, expropiacions, sentències contràries, factures sense pressupost i ingressos mal executats, els pressuposts del 2018 permeten encetar un nou cicle, amb recuperació d'alguns dels ajusts de l'inici de la legislatura i més capacitat d'inversió amb recursos propis. Tot això sense incrementar la pressió fiscal i amb l'Impost de Bens Inmobles en el 0,50, uns dels més baixos de la comarca, gràcies a una gestió austera i de prioritats clares, que prescindeix de la despesa supèrflua.

Encara es destinen 600.000 € anuals a pagar el deute amb els bancs, especialment pel préstec que el govern del Partit Popular demanà en el 2012 per a pagar 4 milions d'euros en factures a proveïdors, però acabarem l'any en el 53% d'endeutament, lluny del 110% del començament de la legislatura.

És d'agrair l'esforç de contenció de les diferents àrees i regidories. Tanmateix, hi ha una major despesa en algunes àrees, sobretot en festes, per l'absència d'algunes de les clavaries d'enguany, i pel nou sistema de funcionament de l'activitat física i esportiva que passa a ser desplegada bàsicament per l'Ajuntament, incloent la contractació de monitors, integrat en el contracte de gestió del poliesportiu i piscina.

El nou pressupost conté partides destinades a recuperar part dels ajusts del principi de la legislatura, especialment en l'Escola d'Estiu, a fi que les famílies paguen un preu de matrícula sensiblement inferior, i una partida per a l'abonament de metro per a Jubilats i Pensionistes que rebaixarà el preu de l'abonament en aproximadament 15 €, junt a l'abonament social per baixos ingressos. Una altra novetat en la despesa corrent és l'adquisició d'un cotxe de policia de rènting, i l'ampliació de la plantilla de policia en 2 agents.

Tanmateix, la novetat dels pressuposts prové de les inversions amb recursos ordinaris, o extraordinaris provinents de la venda de solars municipals: 15.000 € per a la compra d'un segon cotxe elèctric per a la policia local, 10.000 € per a mesures d'estalvi energètic, 10.000 € per a la instal·lació d'una estació de bicicletes de lloguer integrada en el servei d'àmbit metropolità, 25.000 € per a desviar la sèquia del col·legi Mare de Déu del Patrocini, imprescindible per a la construcció del nou centre, 60.000 € per a l'inici dels treballs d'urbanització del Polígon de la Mar, acció que es completarà amb la venda de solars municipals prevista, i especialment els 40.000 € destinats a inversions a decidir pel Consell de Participació Ciutadana.

Els pressuposts del 2016 i del 2017 van permetre saldar el passat i deixar enrere la precarietat, tancar un període d'ajusts, limitacions i restriccions de caire econòmic. Amb els pressuposts del 2018,malgrat l'enorme esforç d'amortització de deute que es continua fent, el govern de l'Ajuntament de Foios declara les seues prioritats, recuperar una part dels ajusts fets especialment a jubilats i pensionistes i a famílies de l'escola d'estiu, s'aposta clarament per continuar la modernització de l'Ajuntament i la utilització de les noves tecnologies en la comunicació amb el veïnat, es busca la sostenibilitat mediambiental i converteix l'Ajuntament en un actor clau en l'impuls de les infraestructures municipals.