ALGÍMIA D'ALFARA
La Conselleria rectifica i manté l'observatori forestal del Picaio a la comarca
Estes infraestructures són necessaris per a cobrir amplies zones amb poc abast urbà en la xarxa general
REDACCIÓ - 07/09/2018
La diputada i alcaldes a l
La diputada i alcaldes a l"Observatori del Picaio. EPDA

En la reunió mantinguda en Algímia s'ha tractat la necessitat de no perdre cap recurs en prevenció i utilizar-los de la forma més rendible possible. La Conselleria ha realitzat canvis en els seu sistemes de control i vigilància, els quals en l'actualitat están coordinats amb el centre d'emergències de la GVA, amb la qual cosa els observatoris són necessaris per a cobrir amplies zones amb poc abast urbà en la xarxa general , i són necessaris com a eina de reforç per a activitats de voluntariat i vigilància en les interfaces urbanes-forestal, com és el cas dels observatoris situats al Camp de Morvedre.

S'ha d'estudiar, per tant, els punts d'observació q s'estableixen, junt amb la resta de mesures de prevenció d'incendis, les quals han d'estar coordinades amb el Pla de Demarcació que corresponga i amb els Plans de Prevenció Local que en aquestos moments estan desenvolupant-se o actualitzant-se en la comarca.

La Conselleria se mostra oberta a realitzar un conveni amb Diputació i Ajuntaments per reforçar aquelles accions fora de l'àmbit dels Plans de Demarcació que les Entitats Locals deguen desenvolupar com a conseqüència de la posada en marxa dels Plans de Prevenció d'Incendis que estan obligades a realitzar. Tindre xarxes d'observació de reforç per a poder desenvolupar les tasques de vigilància, junt amb el tractament de les interfases, i el desenvolupament de programes de voluntariat, completa i dota d'un serveis de prevenció dels que aquesta comarca seria capdavantera.

La Conselleria està i estarà implicada, però el treball s'ha de fer de forma planificada i coordinada i això és el que s'ha acordat treballar en properes reunions.

L'Observatori del Picaio, per tant, mantindrà la seua activitat de reforç, mentre es desenvolupen aquestos convenis de col·laboració, així com s'atendran les necessitats puntuals de la Zona de Bonilles-Romeu, per tal de completar la xarxa de prevenció des d'un àmbit comarcal. Els serveis tècnics de Conselleria s'han oferit a col·laborar amb l'Ajuntament de Sagunt, per tal de desenvolupar en mont públic, el seu àmbit de competència, les mesures de prevenció necessàries per a la zona.

Els ajuntaments amb la participació de Conselleria de Medi Ambient, la Diputació de Valencia i resta d'administracions implicades, desenvoluparan un convenis de col·laboració per l'establiment d'una xarxa d'observatoris en el Camp de Morvedre –incloent Picaio i Bonilles- integrada en el sistema de vigilància de la GVA, així com les mesures de prevenció que a nivell comarcal s'acorden per tal de garantir la preservació de les masses forestals de la comarca.