PAIPORTA
L'Associació d'Estudiants de la IES La Sénia de Paiporta denuncia els fets ocorreguts en el passat Consell Escolar Municipal
Denuncien que la regidoria d'Educació de Paiporta no ha assistit ni donat suport a AELSE
REDACCIÓ - 26/03/2019
La Comissió Executiva de l'Associació d'Estudiants de la IES La Sénia - AELSE denúncia que la regidoria d'Educació va evitar l'esmena al reglament intern del Consell Escolar Municipal de Paiporta, presentada en el registre d'entrada de l'ajuntament.
A més, denúncia que la regidoria d'Educació de Paiporta no ha assistit ni donat suport a AELSE en cap moment, com en la presentació de la documentació necessària per a rebre una subvenció nominativa, contemplada en els pressupostos municipals de 2018, que l'entitat va estar a punt de perdre per falta de suport, ja que estava recentment constituïda i no hi havia experiència prèvia.
L'esmena presentada en el Consell Escolar per AELSE no es va sotmetre a votació, encara que no es va retirar. L'esmena que es va retirar en la sessió plenària del 6 de març, per l'associació , va ser la presentada a l'octubre, posat al fet que es va esmentar per un dels representants d'aquest Consell i, es volia aclarir sobre aquest assumpte. El succeït va portar lloc a una impugnació de la sessió, desestimat per la mateixa regidoria i pel propi ajuntament.
La regidoria d'Educació no demostra cap preocupació amb la participació de l'alumnat paiportí, demostrant-ho amb una proposta de reglament que fonamenta la poca representació de l'alumnat i la representació d'entitats, en lloc de representació de la comunitat educativa. 260Els plens d'escoles, que s'han celebrat, no donen veu a l'alumnat ni a la joventut, ja que els temes tractats són els determinats per l'ajuntament.
Per tant, demanem un canvi d'actitud de la regidoria i del propi regidor i, que es comence a pensar en l'alumnat, millorant les seues polítiques de participació estudiantil.