LLÍRIA
L'Ajuntament de Llíria presenta un pla local per a la prevenció dels incendis forestals
A més impulsa l'ordenació de la Concòrdia per a millorar la seua gestió mediambiental
REDACCIÓN - 04/04/2019
Una imagen de un incendio forestal en la provincia de València./epda
Una imagen de un incendio forestal en la provincia de València./epda

L'Ajuntament de Llíria està posant en marxa diverses mesures per a millorar l'ordenació dels seus recursos forestals i la prevenció dels incendis forestals.

D'una banda, el ple va aprovar el passat de març el projecte d'ordenació de la muntanya d'utilitat pública V87 "la Concòrdia" de titularitat municipal, que planifica en l'espai i temps les actuacions de gestió i millora ambiental d'este paratge per als pròxims 10 anys, així com l'ordenat aprofitament dels seus recursos forestals.

L'alcalde de Llíria, Manolo Civera, recorda que "la gestió forestal sostenible redueix un 60% el risc de gran incendi, per la qual cosa és d'extrema necessitat posar en valor tots els productes i servicis que generen els terrenys forestals".

En esta mateixa línia, l'Ajuntament ha donat a conéixer el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals que serà sotmés pròximament a l'aprovació municipal. Este document realitza un diagnòstic de la vulnerabilitat del municipi de Llíria enfront dels incendis forestals, recollint les principals actuacions necessàries en el medi per a evitar l'inici i la propagació del foc.

El pla també contempla el protocol provisional per a la gestió d'emergències en els entorns urbans pròxims als terrenys forestals, fins que es compte amb el pla d'autoprotecció que ha de realitzar cada urbanització. "Des de 1993 estàvem obligats per Llei a redactar el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, i era necessari posar-ho ja en marxa per a la seguretat dels nostres veïns" ha declarat Civera.

A més, l'alcalde ha volgut destacar que amb l'aprovació del pla "s'intensificarà la cooperació amb les urbanitzacions situades en entorns de risc per a minimitzar la seua perillositat i proposar les primeres mesures d'actuació".

Estos dos documents de planificació forestal seran remesos a la Conselleria competent en matèria de medi ambient per a la seua aprovació definitiva, amb la finalitat de poder començar a executar les determinacions que contenen i que redundaran en una millora dels recursos naturals de Llíria.