TORRENT
Compromís presenta una esmena a la totalitat dels pressupostos del ajuntament de Torrent
Pau Alabajos: “Proposem un pla d’acció alternatiu de 56 punts per a abordar els principals reptes socials, econòmics i mediambientals de Torrent”
REDACCIÓ - 23/01/2020
Grup municipal de Compromís. EPDA
Grup municipal de Compromís. EPDA

Davant la presentació dels pressupostos locals 2020 de Torrent, el grup municipal de Compromís, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, ha esmenat a la totalitat el text presentat pel govern municipal del PSOE encapçalat per Jesús Ros. En un document que arreplega també una exposició de motius i una valoració final del pressupostos presentats, Compromís proposa un Pla d'acció per a Torrent, raonat en 56 mesures, on s'explica que el document presentat pel govern "no representa una millora mínimament acceptable dels serveis públics i l'atenció de les polítiques que s'han d'oferir a les veïnes i veïns" .

Segons Compromís, el pressupost de Ros està "fonamentat en obres de fàcil publicitat i venda de cara a la ciutadania", més que en un projecte que treballe amb seriositat per les veïnes i el teixit econòmic i associatiu de Torrent.

Alabajos ha explicat que les polítiques presentades pel govern municipal ignoren els principals problemes que pateix actualment Torrent, en especial els referits a l'urbanisme, la mobilitat, el medi ambient i la verificació del correcte funcionament dels serveis públics, en no existir inspecció amb capacitat sancionadora que controle les diferents contractes municipals.

L'esmena a la totalitat arreplega propostes urgents en matèria de polítiques i drets socials, com la targeta moneder substitutòria del punt d'aliments, partides que solucionen els greus problemes de manteniment dels centres de majors, mesures en matèria d'eliminació de barreres arquitectòniques, en favor de la protecció animal, del dret universal a l'aigua de qualitat, contra la violència masclista, la pobresa energètica i en favor de la igualtat, i la diversitat cultural, religiosa i sexual.

Respecte al mediambient, es proposa la previsió urgent de cobertura de contenidors de reciclatge i separatius en tot el terme municipal, un pla de control sobre la contaminació atmosfèrica, partides efectives per a la desinsectació i desratització, el control efectiu dels abocaments als barrancs i la substitució gradual del vehicles municipals de gas-oli més contaminants.

En matèria d'agricultura es proposa la creació d'una línia d'ajudes per a donar suport a la diferenciació de les collites produïdes pels agricultors i les empreses agràries, residents o amb seu social a Torrent, respectivament. També es proposen línies d'ajuda a la promoció de l'agricultura ecològica i la creació d'una partida que cobrisca l'assessorament tècnic agrícola gratuït al sector local.

En educació i cultura es proposa la inversió en una nova escoleta pública municipal de 0 a 3 anys, una partida per a fer de la Torre un museu municipal, així com partides de sensibilització a les escoles contra el racisme, la xenofòbia i l'LGTBfòbia.

En urbanisme, Compromís demana un Pla integral d'ajuda a la rehabilitació d'habitatges buits amb finalitat social d'abaixar els preus dels lloguers, una partida d'estudi del soterrament de les vies del metro realista, així com partides per a pal·liar els problemes d'aparcament que pateix el casc urbà.

Respecte a la mobilitat, es proposa la inversió en xarxes de carril bici, així com una partida per a fer arribar el transport públic a tots els nuclis de més de 200 residents.

En patrimoni s'insta al govern a dotar els recursos necessaris per a acabar d'una vegada per totes el Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Torrent, així com la finalització del Catàleg de Béns i Espais protegits. Quant a la inversió pressupostada pel govern municipal, de 129.412€, per a apuntalar el Palau Giner-Cortina, des de Compromís es considera com a clarament insuficient, en contraposició als vora 5 milions d'euros que Ros pretén invertir en la compra i la remodelació de l'edifici Cervantes.

Respecte a la transparència i participació, des de Compromís es requereix al govern municipal a complir amb la legislació de gran ciutat i crear la Comissió de Queixes i Suggeriment ciutadana, el Jurat Tributari, els Districtes i el Consell Social de Torrent. En aquest sentit des de Compromís es demana també una partida per a publicitar i promoure l'assistència pública a les sessions del Ple de Torrent.

Pel que fa al personal municipal, Compromís demana urgentment l'increment d'efectius de la policia local per a cobrir les més de 30 places perdudes als darrers anys, així com la creació de places d'inspecció urbanística, medi ambiental i de control de les contractes municipals; mitjançant funcionariat amb capacitat de revisar, investigar i emetre informes vinculants sobre el compliment de les diferents legislacions al terme municipal.

Respecte del comerç municipal, Compromís va proposar al Ple anterior que el govern incorporara al pressupost local una bateria de mesures per a la participació i reactivació del comerç, en ser el major motor de creació d'ocupació a Torrent.

Finalment, Compromís ha presentat una bateria de mesures específiques per a El Vedat, en especial la creació del Districte Únic d'El Vedat, amb capacitat administrativa; una partida específica contra la lluita del mosquit tigre i els rosegadors; un pla urgent d'asfaltat de camins i re-pavimentació, així com partides específiques de policia de barri i de control mediambiental i un Pla de Catalogació patrimonial dels béns amb valor històric de barri.

Respecte a la valoració final, Alabajos ha expressat que el pressupost presentat pel govern municipal "no resol cap dels principals problemes de Torrent, ni es presenta com un full de ruta per a millorar la vida de les persones. Volem configurar una ciutat viva, lluny del paradigma de ciutat dormitori al que ens condemnaren, des de fa 30 anys, els diferents governs del PP i el PSOE que han passat pel consistori". Alabajos recorda que la descapitalització de recursos humans dels darrers 10 anys ha provocat que l'ajuntament tinga un saldo pressupostari positiu de més de 11 milions d'euros en l'últim exercici liquidat, uns recursos que es volen invertir en rajola i més rajola, en projectes caríssims com les obres a l'edifici Cervantes; exemples que ja hem vist l'any passat amb la compra de l'edifici de la Malaguenya per 700.000€ per a enderrocar-lo sense cap tipus d'aplicació o benefici per als torrentins i les torrentines.