FOIOS
Compromís per Foios vota en contra de la modificació de crèdit
El PP de Foios reconeix un deute de 940.000 euros fora de pressupost
REDACCIÓN - 08/10/2012

Compromís per Foios votà en contra de la modificació de crèdit en el ple passat, per la qual el govern del PP de Foios reconeixia un deute superior als 940.000 euros durant l'exercici de 2011.

El regidor de Compromís, Gumer Ynarejos, demanà el vot contrari, perquè és la modificació de crèdit número désset des que començà l'any 2012, i a més, és la primera que es fa als pressuposts de 2012 que es van aprovar en el mes de juliol passat. "El govern del PP ha convertit en habitual allò que la llei de pressuposts de les hisendes locals considera com una mesura extraordinària" diu Ynarejos.

La mala i poc transparent gestió ha anat repetint-se cada any. L'alcalde ha seguit fidelment el model de l'escola del PP valencià, gastar i qui vinga després que pague. Este reconeixement de deute és una mostra de descontrol i falta de previsió del govern; "ens resulta sorprenent que en la relació de deutes apareguen factures d'anys anteriors, del 2008 i 2009" diu el regidor.

De l'informe de l'oficina d'intervenció de l'ajuntament es desprén una vegada més que el govern municipal de Foios continua fent una pràctica incorrecta: contraure deute sense assignació pressupostària. La conseqüència d'esta modificació suposa que haurem de pagar anualment uns 32.500 euros d'interessos durant els propers deu anys.

Per a COMPROMÍS esta falta de rigurositat i poca previsió en la gestió econòmica del govern del PP suposa, en estos moments de crisi, posar en risc i dificultar el compliment del pla de sanejament que té aprovat l'ajuntament. "I el que per a nosaltres és pitjor que alguns proveïdors del consistori cobren pel seu treball amb molt de retard," diu Gumer Ynarejos.

Un exemple del que diem és el reconeixement de més de 91.000 euros en factures de festes. El pressupost de l'any 2011 tenia destinada una partida de 30.000 euros, en COMPROMÍS ens qüestionen l'actuació del regidor d'hisenda que autoritza una desviació del 300%, on queda la rigurositat de la seua gestió?

A més d'altres factures de llum, manteniment de jardins, neteja viària o subministrament d'aigua, entre d'altres, en les quals la despesa s'incrementa en més de 80.000 euros en cadascuna de les seues partides. No entenem com passen estes coses o com la Casa de la Cultura de Foios ha tingut la llum tallada els dos mesos d'estius.

Nosaltres, des de COMPROMÍS, apostem perquè els comptes de l'ajuntament estiguen clars i ben transparents. "La rigurositat en la despesa és una de les nostres propostes, pensem que no podem gastar més del que tenim, o fent enginyeria comptable, cosa que ens pot portar a coses sorprenents!" diu Ynarejos.